Trgovina u našim životima

Odnos kupac-prodavac

Generalna — Autor drazenkab @ 18:54

        Odnos kupac-prodavac postoji još od vremena trampe, kada je u pitanju lični kontakt ili "face to face", pa do dana današnjeg. U oblasti trgovine, danas svakako možemo govoriti i o drugim oblicima odnosa kupac i prodavac. Drugačiji je odnos npr. u slučaju kataloške prodaje ili putem interneta, gde također dolazi do razmene informacija ali na drugi način.

         Možda je baš lični kontakt i najbolji način u trgovini, jer ukoliko dođe do nekih problema ili nedoumica u toku same kupovine, sve se može odmah rešiti - na licu mesta. Dakle, nije to samo kupo - prodajni proces, već više od toga - to je komunikacija. Odmah imamo povratnu informaciju i o proizvodu, ceni, kao i o drugim faktorima koji su ostavili utisak na kupca. 

Može li nas komunikacija dovesti do novih informacija ili novih ideja?


Powered by blog.rs